Skolens værdier i børne- og voksensprog

På Skt. Knuds Skole arbejder vi fokuseret med skolens grundlæggende værdigrundlag og målsætninger i forhold til elevernes læring og trivsel.

Denne proces har bl.a. udmøntet sig i nedenstående værdimæssige målsætninger formuleret i børne- og voksensprog.